SHAMAN

SHAMAN

Photo: Daniel Chorup
Model: Bejoy Sanjeev
Stylist: Hereschiz
Make up: Klara Margas ( Polik Mejkap )
Hair: Raving Locks